Çalışma Alanları

Uluslararası Hukuk

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

İş hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tüketici Hukuku

Bilişim Hukuku

Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü