Cenger Hukuk Bürosu; Türkiye’de ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere, Türkçe ve İngilizce dillerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Cenger Hukuk müvekkillerin ticari eğilimlerini ve önceliklerini göz önünde bulundurularak hukuki işlemleri, uyuşmazlıkları ve ticari ilişkilerinde hızlı, yalın, ve sonuç odaklı hukuki çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Müvekkilere sunulan danışmanlık ve temsil hizmetleri meslek ilkelerine uygun şekilde müvekkil menfaatinin korunmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca hizmet verilen konularda alanında uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak müvekkillerin ihtiyaç duyduğu çözümleri, geniş bir hukuki bilgi birikimine dayalı olarak tespit etmektedir.

Cenger Hukuk, kurumsal müvekkillere yönelik sürekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sunarak Şirketlerde sağlıklı ve işleyebilir bir hukuki alt yapı oluşması ile karar verme ve uygulama süreçlerinin her aşamasının hukuken desteklenmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede şirketlere verilen hizmetlerde göz önünde tutulan diğer bir husus ise kurumsal işleyiş içerisinde meydana gelebilecek hukuki sorunları önceden tespit ederek müvekkilleri olası hukuki sorunlar hakkında bilgilendirmek ve gerekli çözüm önerilerini sunarak sorunların oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Sunulan hizmetler, çalışma alanlarımız içerisinde yer alan konulardaki yurt içi ve yurt dışı dava ve her türlü hukuki ihtilaflarda, mahkeme, tahkim, arabuluculuk veya idari işlem süreçlerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini ve alacakların icra işlemleri yoluyla takip ve tahsili hizmetlerini kapsamaktadır. Cenger Hukuk, marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model yurt içi ve yurt dışı başvuru ve işlem süreci takibinde kaliteli ve müşteri odaklı hizmet vermektedir.